Uspjeh naših sadnica

Rast paulovnije

Izvrstan sadni materijal osnovni je preduvjet i za vaš uspjeh pri uzgoju paulovnija!
Samo 70 dana nakon sadnje, sadnice paulovnije postigle su zavidnu visinu od 3 m dnevni prirast je gotovo 4,5 cm dnevno.
Naš novi rasadnik paulovnije slikan  03.09.2015.

(Model ima 130 cm)