Gnojidba

gnojidba paulovnijeUkoliko imate prirodnog (npr. stajskog) gnojiva predlažemo da ga dodajete prilikom obrade tla, približno na mjestima gdje ćete postavljati folije. Tako nećete nepotrebno gnojiti korov između redova. Svakako označite mjesta za buduće redove folija, npr. bojom.
Umjetna gnojiva NPK (15-15-15), UREA i/ili KAN dodaju se u same redove, prilikom postavljanja folija prije sadnje.

Tijekom sezone, možete u nekoliko navrata dodati NPK i KAN na udaljenosti od 30-40cm od stabla kroz rupu u foliji. U početku manju količinu (svibanj-lipanj), a svaki sljedeći put tu količinu malo povećajte (srpanj-kolovoz). Kod većih plantaža dohrana se može raditi kroz sustav za navodnjavanje, ali za manje plantaže nije isplativo.
Dohranu paulovnija nakon početka kolovoza više nemojte raditi jer se biljka počela pripremati za kraj vegetacije.

S gnojivom treba oprezno postupati jer prilikom gnojidbe može se desiti da se uništi biljka (posebno mlada), pa tako treba paziti da gnojivo nikada ne dolazi u direktni kontakt sa korijenom.