Uzgoj za ogrijev

Sadi se na udaljenosti oko 2×3 m. Nakon  3-4 godine dobivamo drvo promjera oko 20 cm i 0,25 m2. Kućanstvo koje godišnje potroši oko 15 m2 drva može na površini od 1000-1500 m2 posaditi plantažu sa 200-250 stabala. Nakon 3 godine može početi sa sječom i slijedećih 30 godina pokriti sve troškove grijanja. To je zato što nakon sječe iz postojećeg korijena ponovno niče novo stablo.  >>